1. Lolis Dimitrios
2. Nikolopoulos Dimitrios
3. Kaskarelis Dionysios
4. Koutifaris Vasilios
5. Zourlas Pantelis
6. Papadimitriou George
7. Danezis John
8. Gnafakis Nikolaos
9. Georgakopoulos Pericles
10. Komninos Antony
11. Megapanos Epaminondas
12. Aravantinos Dionysios
13. Liberatou-Moraitou Evangelia
14. Michalas Stylianos
15. Papaloukas Aristofanis
16. Madalenakis Sergios
17. Zolotas John
18. Tzigounis Vasilios
19. Kalfopoulos Panagiotis
20. Antsaklis Aristides
21. Kesidis Damianos
22. Kalogeropoulos Achilles
23. Vrettos Anastasios
24. Diakomanolis Emmanouel
25. Karpathios Sakellarios
26. Psaroudakis Antonios
27. Prevedourakis Konstantinos
28. Halkiadakis John
29. Gouskos Antony
30. Kadas Konstantinos
31. Kasimos Christos
32. Papadakis Nikolaos
33. Malaka-Zafiriou Keti
34. Tsakalidis Dimitrios
35. Lafazanis Vasilios
36. Kerameus Nikolaos
37. Tsiouris John
38. Davakis John
39. Papaevangelou George
40. Panagopoulos George
41. Xatzigeorgiou Emmanouel
42. Papathanasiou Panagiota
43. Koukou-Georgouli Anastasia
44. Moutsouris Christoforos
45. Basti- Maouni Vasiliki
46. Golematis Themis
47. Stergiopoulos Konstantinos
48. Tzartzouris Edmondos
49. Pashos Antony
50. Nikolaidis Xenophon
51. Kapellas Alexander
52. Alexopoulos Konstantinos
53. Korniotakis Nikolaos
54. Mameltzis Konstantinos
55. Kastaniotis Nikolaos
56. Alexiou Dimosthenes
57. Papadatos Konstantinos
58. Papas Konstantinos
59. Doxiadis Spyridon
60. Anagnostakis Dimitrios
61. Xanthou – Tsigopoulou Mary
62. Tsigoglou Stavros
63. Petmezaki Sofia
64. Mandyla – Sfagou Helen
65. Kazasi – Varditsiotou Korina
1. Lolis Dimitrios
2. Nikolopoulos Dimitrios
3. Kaskarelis Dionysios
4. Koutifaris Vasilios
5. Zourlas Pantelis
6. Papadimitriou George
7. Danezis John
8. Gnafakis Nikolaos
9. Georgakopoulos Pericles
10. Komninos Antony
11. Megapanos Epaminondas
12. Aravantinos Dionysios
13. Liberatou-Moraitou Evangelia
14. Michalas Stylianos
15. Papaloukas Aristofanis
16. Madalenakis Sergios
17. Zolotas John
18. Tzigounis Vasilios
19. Kalfopoulos Panagiotis
20. Antsaklis Aristides
21. Kesidis Damianos
22. Kalogeropoulos Achilles
23. Vrettos Anastasios
24. Diakomanolis Emmanouel
25. Karpathios Sakellarios
26. Psaroudakis Antonios
27. Prevedourakis Konstantinos
28. Halkiadakis John
29. Gouskos Antony
30. Kadas Konstantinos
31. Kasimos Christos
32. Papadakis Nikolaos
33. Malaka-Zafiriou Keti
34. Tsakalidis Dimitrios
35. Lafazanis Vasilios
36. Kerameus Nikolaos
37. Tsiouris John
38. Davakis John
39. Papaevangelou George
40. Panagopoulos George
41. Xatzigeorgiou Emmanouel
42. Papathanasiou Panagiota
43. Koukou-Georgouli Anastasia
44. Moutsouris Christoforos
45. Basti- Maouni Vasiliki
46. Golematis Themis
47. Stergiopoulos Konstantinos
48. Tzartzouris Edmondos
49. Pashos Antony
50. Nikolaidis Xenophon
51. Kapellas Alexander
52. Alexopoulos Konstantinos
53. Korniotakis Nikolaos
54. Mameltzis Konstantinos
55. Kastaniotis Nikolaos
56. Alexiou Dimosthenes
57. Papadatos Konstantinos
58. Papas Konstantinos
59. Doxiadis Spyridon
60. Anagnostakis Dimitrios
61. Xanthou – Tsigopoulou Mary
62. Tsigoglou Stavros
63. Petmezaki Sofia
64. Mandyla – Sfagou Helen
65. Kazasi – Varditsiotou Korina
1. Lolis Dimitrios
2. Nikolopoulos Dimitrios
3. Kaskarelis Dionysios
4. Koutifaris Vasilios
5. Zourlas Pantelis
6. Papadimitriou George
7. Danezis John
8. Gnafakis Nikolaos
9. Georgakopoulos Pericles
10. Komninos Antony
11. Megapanos Epaminondas
12. Aravantinos Dionysios
13. Liberatou-Moraitou Evangelia
14. Michalas Stylianos
15. Papaloukas Aristofanis
16. Madalenakis Sergios
17. Zolotas John
18. Tzigounis Vasilios
19. Kalfopoulos Panagiotis
20. Antsaklis Aristides
21. Kesidis Damianos
22. Kalogeropoulos Achilles
23. Vrettos Anastasios
24. Diakomanolis Emmanouel
25. Karpathios Sakellarios
26. Psaroudakis Antonios
27. Prevedourakis Konstantinos
28. Halkiadakis John
29. Gouskos Antony
30. Kadas Konstantinos
31. Kasimos Christos
32. Papadakis Nikolaos
33. Malaka-Zafiriou Keti
34. Tsakalidis Dimitrios
35. Lafazanis Vasilios
36. Kerameus Nikolaos
37. Tsiouris John
38. Davakis John
39. Papaevangelou George
40. Panagopoulos George
41. Xatzigeorgiou Emmanouel
42. Papathanasiou Panagiota
43. Koukou-Georgouli Anastasia
44. Moutsouris Christoforos
45. Basti- Maouni Vasiliki
46. Golematis Themis
47. Stergiopoulos Konstantinos
48. Tzartzouris Edmondos
49. Pashos Antony
50. Nikolaidis Xenophon
51. Kapellas Alexander
52. Alexopoulos Konstantinos
53. Korniotakis Nikolaos
54. Mameltzis Konstantinos
55. Kastaniotis Nikolaos
56. Alexiou Dimosthenes
57. Papadatos Konstantinos
58. Papas Konstantinos
59. Doxiadis Spyridon
60. Anagnostakis Dimitrios
61. Xanthou – Tsigopoulou Mary
62. Tsigoglou Stavros
63. Petmezaki Sofia
64. Mandyla – Sfagou Helen
65. Kazasi – Varditsiotou Korina