1. Λώλης Δημήτριος
2. Νικολόπουλος Δημήτριος
3. Κασκαρέλης Διονύσιος
4. Κουτήφαρης Βασίλειος
5. Ζούρλας Παντελής
6. Παπαδημητρίου Γεώργιος
7. Δανέζης Ιωάννης
8. Γναφάκης Νικόλαος
9. Γεωργακόπουλος Περικλής
10. Κομνηνός Αντώνιος
11. Μεγαπάνος Επαμεινώνδας
12. Αραβαντινός Διονύσιος
13. Λυμπεράτου-Μωραϊτου Ευαγγελία
14. Μιχάλας Στυλιανός
15. Παπαλουκάς Αριστοφάνης
16. Μανταλενάκης Σέργιος
17. Ζολώτας Ιωάννης
18. Τζιγγούνης Βασίλειος
19. Καλφόπουλος Παναγιώτης
20. Αντσακλής Αριστείδης
21. Κεσίδης Δαμιανός
22. Καλογερόπουλος Αχιλλεύς
23. Βρεττός Αναστάσιος
24. Διακομανώλης Εμμανουήλ
25. Καρπάθιος Σακελλάριος
26. Ψαρουδάκης Αντώνιος
27. Πρεβεδουράκης Κωνσταντίνος
28. Χαλκιαδάκης Ιωάννης
29. Γκούσκος Αντώνιος
30. Καδάς Κωνσταντίνος
31. Κασίμος Χρήστος
32. Παπαδάκης Νικόλαος
33. Μαλακά-Ζαφειρίου Καίτη
34. Τσακαλίδης Δημήτριος
35. Λαφαζάνης Βασίλειος
36. Κεραμεύς Νικόλαος
37. Τσιούρης Ιωάννης
38. Δαβάκης Ιωάννης
39. Παπαευαγγέλου Γεώργιος
40. Παναγόπουλος Γεώργιος
41. Χατζηγεωργίου Εμμανουήλ
42. Παπαθανασίου Παναγιώτα
43. Κούκου-Γεωργούλη Αναστασία
44. Μουτσούρης Χριστόφορος
45. Μπαστή-Μαούνη Βασιλική
46. Γολεμάτης Θέμις
47. Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος
48. Τζαρτζούρης Εδμόνδος
49. Πάσχος Αντώνιος
50. Νικολαίδης Ξενοφών
51. Κάπελλας Αλέξανδρος
52. Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος
53. Κορνιωτάκης Νικόλαος
54. Μαμελετζής Κωνσταντίνος
55. Καστανιώτης Νικόλαος
56. Αλεξίου Δημοσθένης
57. Παπαδάτος Κωνσταντίνος
58. Παπάς Κωνσταντίνος
59. Δοξιάδης Σπυρίδων
60. Αναγνωστάκης Δημήτριος
61. Ξάνθου-Τσιγκοπούλου Μαρία
62. Τσιγκόγλου Σταύρος
63. Πετμεζάκη Σοφία
64. Μανδήλα-Σφάγγου Ελένη
65. Καζάση-Βαρδιτσιώτου Κορίνα
1. Λώλης Δημήτριος
2. Νικολόπουλος Δημήτριος
3. Κασκαρέλης Διονύσιος
4. Κουτήφαρης Βασίλειος
5. Ζούρλας Παντελής
6. Παπαδημητρίου Γεώργιος
7. Δανέζης Ιωάννης
8. Γναφάκης Νικόλαος
9. Γεωργακόπουλος Περικλής
10. Κομνηνός Αντώνιος
11. Μεγαπάνος Επαμεινώνδας
12. Αραβαντινός Διονύσιος
13. Λυμπεράτου-Μωραϊτου Ευαγγελία
14. Μιχάλας Στυλιανός
15. Παπαλουκάς Αριστοφάνης
16. Μανταλενάκης Σέργιος
17. Ζολώτας Ιωάννης
18. Τζιγγούνης Βασίλειος
19. Καλφόπουλος Παναγιώτης
20. Αντσακλής Αριστείδης
21. Κεσίδης Δαμιανός
22. Καλογερόπουλος Αχιλλεύς
23. Βρεττός Αναστάσιος
24. Διακομανώλης Εμμανουήλ
25. Καρπάθιος Σακελλάριος
26. Ψαρουδάκης Αντώνιος
27. Πρεβεδουράκης Κωνσταντίνος
28. Χαλκιαδάκης Ιωάννης
29. Γκούσκος Αντώνιος
30. Καδάς Κωνσταντίνος
31. Κασίμος Χρήστος
32. Παπαδάκης Νικόλαος
33. Μαλακά-Ζαφειρίου Καίτη
34. Τσακαλίδης Δημήτριος
35. Λαφαζάνης Βασίλειος
36. Κεραμεύς Νικόλαος
37. Τσιούρης Ιωάννης
38. Δαβάκης Ιωάννης
39. Παπαευαγγέλου Γεώργιος
40. Παναγόπουλος Γεώργιος
41. Χατζηγεωργίου Εμμανουήλ
42. Παπαθανασίου Παναγιώτα
43. Κούκου-Γεωργούλη Αναστασία
44. Μουτσούρης Χριστόφορος
45. Μπαστή-Μαούνη Βασιλική
46. Γολεμάτης Θέμις
47. Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος
48. Τζαρτζούρης Εδμόνδος
49. Πάσχος Αντώνιος
50. Νικολαίδης Ξενοφών
51. Κάπελλας Αλέξανδρος
52. Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος
53. Κορνιωτάκης Νικόλαος
54. Μαμελετζής Κωνσταντίνος
55. Καστανιώτης Νικόλαος
56. Αλεξίου Δημοσθένης
57. Παπαδάτος Κωνσταντίνος
58. Παπάς Κωνσταντίνος
59. Δοξιάδης Σπυρίδων
60. Αναγνωστάκης Δημήτριος
61. Ξάνθου-Τσιγκοπούλου Μαρία
62. Τσιγκόγλου Σταύρος
63. Πετμεζάκη Σοφία
64. Μανδήλα-Σφάγγου Ελένη
65. Καζάση-Βαρδιτσιώτου Κορίνα
1. Λώλης Δημήτριος
2. Νικολόπουλος Δημήτριος
3. Κασκαρέλης Διονύσιος
4. Κουτήφαρης Βασίλειος
5. Ζούρλας Παντελής
6. Παπαδημητρίου Γεώργιος
7. Δανέζης Ιωάννης
8. Γναφάκης Νικόλαος
9. Γεωργακόπουλος Περικλής
10. Κομνηνός Αντώνιος
11. Μεγαπάνος Επαμεινώνδας
12. Αραβαντινός Διονύσιος
13. Λυμπεράτου-Μωραϊτου Ευαγγελία
14. Μιχάλας Στυλιανός
15. Παπαλουκάς Αριστοφάνης
16. Μανταλενάκης Σέργιος
17. Ζολώτας Ιωάννης
18. Τζιγγούνης Βασίλειος
19. Καλφόπουλος Παναγιώτης
20. Αντσακλής Αριστείδης
21. Κεσίδης Δαμιανός
22. Καλογερόπουλος Αχιλλεύς
23. Βρεττός Αναστάσιος
24. Διακομανώλης Εμμανουήλ
25. Καρπάθιος Σακελλάριος
26. Ψαρουδάκης Αντώνιος
27. Πρεβεδουράκης Κωνσταντίνος
28. Χαλκιαδάκης Ιωάννης
29. Γκούσκος Αντώνιος
30. Καδάς Κωνσταντίνος
31. Κασίμος Χρήστος
32. Παπαδάκης Νικόλαος
33. Μαλακά-Ζαφειρίου Καίτη
34. Τσακαλίδης Δημήτριος
35. Λαφαζάνης Βασίλειος
36. Κεραμεύς Νικόλαος
37. Τσιούρης Ιωάννης
38. Δαβάκης Ιωάννης
39. Παπαευαγγέλου Γεώργιος
40. Παναγόπουλος Γεώργιος
41. Χατζηγεωργίου Εμμανουήλ
42. Παπαθανασίου Παναγιώτα
43. Κούκου-Γεωργούλη Αναστασία
44. Μουτσούρης Χριστόφορος
45. Μπαστή-Μαούνη Βασιλική
46. Γολεμάτης Θέμις
47. Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος
48. Τζαρτζούρης Εδμόνδος
49. Πάσχος Αντώνιος
50. Νικολαίδης Ξενοφών
51. Κάπελλας Αλέξανδρος
52. Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος
53. Κορνιωτάκης Νικόλαος
54. Μαμελετζής Κωνσταντίνος
55. Καστανιώτης Νικόλαος
56. Αλεξίου Δημοσθένης
57. Παπαδάτος Κωνσταντίνος
58. Παπάς Κωνσταντίνος
59. Δοξιάδης Σπυρίδων
60. Αναγνωστάκης Δημήτριος
61. Ξάνθου-Τσιγκοπούλου Μαρία
62. Τσιγκόγλου Σταύρος
63. Πετμεζάκη Σοφία
64. Μανδήλα-Σφάγγου Ελένη
65. Καζάση-Βαρδιτσιώτου Κορίνα