* Η ΕΕΠΙ προτείνει έλεγχο για τις παραπάνω λοιμώξεις τρεις φορές κατά την διάρκεια της κύησης (στο πρώτο ραντεβού, στις 20-24 εβδομάδες και στην 32ή εβδομάδα)

Τόσο το ACOG όσο και το NICE συστήνουν να MH ΓΙΝΕΤΑΙ screening για CMV και TOXO στην κύηση και προτείνουν τις ίδιες χρονικές περιόδους ως ανωτέρω.