Η ίδρυση της εταιρείας ανταποκρίνεται στην σύσταση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιγεννητικής Ιατρικής για την δημιουργία Εθνικών Εταιρειών Περιγεννητικής Ιατρικής. Η Εταιρεία αποτελείται από τακτικά, πάρεδρα και επίτιμα μέλη.

Α) Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν όλοι οι ειδικοί Μαιευτήρες και Νεογνολόγοι, που έχουν εκπαίδευση και ασχολούνται με την Περιγεννητική Ιατρική και Ιατρική Εμβρύου. Επιπλέον, παιδίατροι με υποειδικότητες που να αφορούν την περιγεννητική περίοδο (παιδονευρολόγοι, παιδοκαρδιολόγοι, παιδονεφρολόγοι, αναπτυξιολόγοι κοκ) και ιατρικές ειδικότητες που έχουν άμεση σχέση με την περιγεννητική περίοδο (αναισθησιολόγοι, περιγεννητικής επιδημιολογίας, περιγεννητικοί παθολογοανατόμοι, παιδοαιματολόγοι, παιδοχειρουργοί, γενετιστές κοκ). Τα τακτικά μέλη πρέπει απαραιτήτως να έχουν δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες στον Ελληνικό ή ξένο ιατρικό τύπο ή να έχουν ανακοινώσει εργασίες σε θέματα Περιγεννητικής Ιατρικής, σε συνέδρια εσωτερικού ή εξωτερικού.

Β) Πάρεδρα μέλη μπορούν να γίνουν ειδικευόμενοι των παραπάνω ειδικοτήτων και βιοχημικοί, βιολόγοι, βιοπαθολόγοι, νοσηλευτές, μαίες που έχουν αποδεδειγμένη σχέση με την περιγεννητική φροντίδα, δεν πληρούν όμως τα κριτήρια της α’ παραγράφου του άρθρου 4 του καταστατικού. Τα πάρεδρα μέλη απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών, εκτός από το δικαίωμα της ψήφου.

Γ) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με πλειοψηφία 2/3 και μετά από πρόταση τουλάχιστον 5 (πέντε) μελών της Εταιρίας, εξέχοντες έλληνες και ξένοι επιστήμονες που ασχολούνται με την Περιγεννητική Ιατρική και δεν υποχρεούνται στην καταβολή συνδρομής. 

Η εταιρεία είναι μέλος των:

  • European Association of Perinatal Medicine
  • World Association of Perinatal Medicine
  • Union of European Neonatal & Perinatal Societies
  • South East European Society of Perinatal Medicine (ιδρυτικό μέλος)

Πρόσφατα Νέα

Ομιλία καθ. κ. Α. Αντσακλή

Ομιλία καθ. κ. Α. Αντσακλή

Ομιλία καθ. κ. Α. Αντσακλή στα πλαίσια του 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Περιγεννητικής Ιατρικής 3-5 Ιουνίου 2022 Grand Hyatt Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία καθ. κ. Σ. Παυλάκη

Ομιλία καθ. κ. Σ. Παυλάκη

Ομιλία καθ. κ. Σ. Παυλάκη στα πλαίσια του 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Περιγεννητικής Ιατρικής 3-5 Ιουνίου 2022 Grand Hyatt Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία καθ. κ. Σ. Αντωναράκη

Ομιλία καθ. κ. Σ. Αντωναράκη

Ομιλία καθ. κ. Σ. Αντωναράκη στα πλαίσια του 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Περιγεννητικής Ιατρικής 3-5 Ιουνίου 2022 Grand Hyatt Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα