Πρωτόκολλα Περιγεννητικής Ιατρικής 2009
Πρωτόκολλα Περιγεννητικής Ιατρικής 2009
Πρωτόκολλα Περιγεννητικής Ιατρικής 2011
Πρωτόκολλα Περιγεννητικής Ιατρικής 2011
Πρωτόκολλα Περιγεννητικής Ιατρικής 2015
Πρωτόκολλα Περιγεννητικής Ιατρικής 2015
Πρωτόκολλα Περιγεννητικής Ιατρικής 2016
Πρωτόκολλα Περιγεννητικής Ιατρικής 2016
Γνωμοδότηση διαχείρισης νεκρών εμβρύων
Γνωμοδότηση διαχείρισης νεκρών εμβρύων