1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
Αθήνα 1979, Πρόεδρος: Α. Κομνηνός
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
Αθήνα 1981, Πρόεδρος: Μ. Ξάνθου
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
Αθήνα 1983, Πρόεδρος: Κ. Παπάς
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
ΑΑθήνα 1985, Πρόεδρος: Π. Γεωργακόπουλος
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
Θεσσαλονίκη 1987, Πρόεδρος: Δ. Αναγνωστάκης
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
Πάτρα 1990, Πρόεδρος: Α. Αντσακλής
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
Θεσσαλονίκη 1992, Πρόεδρος: Γ. Κρεμενόπουλος
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
Αθήνα 1994, Πρόεδρος: Μ. Μαμόπουλος