Τα Ελληνοτουρκικά βραβεία δίνονται σε επιστήμονες από την Ελλάδα ή την Τουρκία που έχουν προωθήσει περαιτέρω την Περιγεννητική Ιατρική, καθώς και σε Έλληνες ή Τούρκους που έχουν προωθήσει την ελληνοτουρκική φιλία.

Σύντομα θα αναρτηθούν.