16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
Αθήνα 2011, Πρόεδρος: Ν. Παπαντωνίου
Το Έμβρυο Που Κινδυνεύει Και Το Πρόωρο Νεογνό – Παρακολούθηση Και Αντιμετώπιση Αιχμής
Το Έμβρυο Που Κινδυνεύει Και Το Πρόωρο Νεογνό – Παρακολούθηση Και Αντιμετώπιση Αιχμής
Πάτρα, 24 Νοεμβρίου, Υπεύθυνος: Βασίλης Τσάπανος
17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
Αθήνα 2013, Πρόεδρος:Α. Γούναρης
Πρόωρος Τοκετός, Ενδομήτρια Καθυστέρηση στην Ανάπτυξη
Πρόωρος Τοκετός, Ενδομήτρια Καθυστέρηση στην Ανάπτυξη
Λάρισα, 18 Μαϊου 2013, Υπεύθυνος: Αντώνης Γούναρης
18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
Αθήνα 2015, Πρόεδρος: Σ. Σηφάκης
1ο Κλινικό Φροντιστήριο στη Κοζάνη 3/4/16 με θέμα
1ο Κλινικό Φροντιστήριο στη Κοζάνη 3/4/16 με θέμα "Βέλτιστη παρακολούθηση και αντιμετώπιση επιτόκου, εμβρύου, νεογνού στην αίθουσα τοκετού και μέχρι την έξοδο από το μαιευτήριο".
Ημερίδα ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΟΞΙΑ & ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ και Κλινικά Φροντιστήρια ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΟΥ
Ημερίδα ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΟΞΙΑ & ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ και Κλινικά Φροντιστήρια ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΟΥ
Ηράκλειο Κρήτης, 28 Μαίου 2016
UENPS – Union of European Neonatal & Perinatal Societies
UENPS – Union of European Neonatal & Perinatal Societies