9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
Ναύπλιο 1996, Πρόεδρος: Χ. Κώσταλος
10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
Καλαμάτα 1998, Πρόεδρος: Α. Αντσακλής
11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
Αθήνα 2001, Πρόεδρος: Ι. Σοφατζής
12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
Θεσσαλονίκη 2003, Πρόεδρος: Α. Αθανασιάδης
13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
Ιωάννινα 2005, Πρόεδρος: Στυλιανή Ανδρονίκου
14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
Αθήνα 2007, Πρόεδρος: Α. Αντσακλής
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
Θεσσαλονίκη 2009, Πρόεδρος: Β. Δρόσου- Αγακίδου
Ενδομήτρια Καθυστέρηση της αύξησης
Ενδομήτρια Καθυστέρηση της αύξησης
Ηράκλειο Κρήτης, 5 Δεκεμβρίου 2010, Υπεύθυνος: Σταύρος Σηφάκης