15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
Θεσσαλονίκη 2009, Πρόεδρος: Β. Δρόσου- Αγακίδου
14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
Αθήνα 2007, Πρόεδρος: Α. Αντσακλής
13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
Ιωάννινα 2005, Πρόεδρος: Στυλιανή Ανδρονίκου
12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
Θεσσαλονίκη 2003, Πρόεδρος: Α. Αθανασιάδης
11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
Αθήνα 2001, Πρόεδρος: Ι. Σοφατζής
10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
Καλαμάτα 1998, Πρόεδρος: Α. Αντσακλής
9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
Ναύπλιο 1996, Πρόεδρος: Χ. Κώσταλος
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
Αθήνα 1994, Πρόεδρος: Μ. Μαμόπουλος