19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
13-15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
18-20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
WEBINAR ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
WEBINAR ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
«Εις μνήμην Μαρίας Δεληβοριά»
9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
14-15 Νοεμβρίου 2020, Αθήνα
28th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI)
28th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI)
November 19-21, 2020 Berlin, Germany
15η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντησή της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
15η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντησή της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
8th Maria - Delivoria - Papadopoulos
8th Maria - Delivoria - Papadopoulos
Perinatal Symposium, 6th March 2021
Ένας χρόνος COVID 19
Ένας χρόνος COVID 19
Σάββατο 20 Μαρτίου 2021